Postup pro přenesení čísla (portaci) je následující:

1. Je nutné zkontaktovat stávajícího operátora a požádat o portaci, respektive požádat o přenos čísla k novému operátorovi.

2. Stávající operátor Vám přidělí tzv. ČVOP - tj. Číslo Výpovědi Opouštěného Poskytovatele.

3. Toto číslo nám sdělíte a s ostatním Vám pomůžeme my. Buď osobně, telefonicky, na obchodním místě nebo si vyplníte na našich webových stránkách objednávkový formulář, kde zaškrtnete, že chcete zachovat stávající mobilní číslo a zadáte ČVOP pro přenos čísla.

4. Po zahájení procesu přenosu čísla (portace), budete o průběhu informování SMS zprávami s přesným datem a časem samotného přenosu čísla (portace). Ke změně operátora a přenosu čísla dojde v nočních hodinách s minimálním přerušením služeb.

5. Poté vyměníte SIM karty ve Vašem mobilním přístroji a vítejte v síti Q - CZ u mobilního operátora KT mobil.